\(^O^)/ try FastEmoji.com easy search emojis to copy-paste

ബാബറി മസ്ജിദ്; അദ്വാനി വിചാരണ നേരിടണം #AnweshanamIndia

Say and pronounce ബാബറി മസ്ജിദ്; അദ്വാനി on SuperTTS.com Make Your Own Text-To-Speech Words Instantly

  Info

Description

ബാബറി മസ്ജിദ്; അദ്വാനി വിചാരണ നേരിടണംഗൂഢാലോചന കുറ്റം സുപ്രീം കോടതി പുനസ്ഥാപിച്ചുറായ്ബറേലിയിലുള്ള കേസ് ലഖ്‌നൗവിലേക്ക് മാറ്റിഅലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി റദ്ദാക്കി കൊണ്ടാണ് പുതിയ വിധികേന്ദ്രമന്ത്രി ഉമാഭാരതി,മുരളി മനോഹര്‍ ജോഷി എന്നിവരടക്കം 13 പേര്‍ വിചാരണ നേരിടണംനിലവിലെ ഗവര്‍ണര്‍ കല്യാണ്‍ സിംഗിനെ വിചാരണയില്‍ നിന്നൊഴിവാക്കിഗൂഡാലോച കേസും ആക്രമണക്കേസും ഒരെ കോടതിയില്‍ വിചാരണ നടത്താനും നിര്‍ദ്ദേശംസിബിഐയുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് വിധി1992 ഡിസംബര്‍ 6ന് ആണ് ആര്‍എസ്എസ്-ബിജെപി നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ബാബറി മസ്ജിദ് തകര്‍ക്കപ്പെട്ടത്Babri Masjid Demolition: Will LK Advani, Murli Manohar Joshi face trial in case #AnweshanamIndiaSubscribe to Anweshanam today: https://goo.gl/WKuN8sGet More AnweshanamRead: http://www.Anweshanam.com/Like: https://www.facebook.com/Anweshanamdo...Follow: https://twitter.com/anweshanam.com

Tags

Babri Masjid l LK Advani Murli Manohar Joshi face trial in case chapel church holy place house of worship place of worship sanctuary shrine synagogue cathedral tabernacle house of God mosque masjid advani bait Murli bait murli Manohar bait Joshi bait air aspect light look mask surface top appearance cast clock countenance dial disguise display facet features finish frontage frontal frontispiece frown glower grimace guise kisser lineaments makeup map mug obverse paint physiognomy pout presentation profile scowl seeming semblance show showing silhouette simulacrum smirk visage grin hiding reality smile back behind character personality rear front cheek presumption confidence boldness impertinence cover cloak audacity gall façade brass chutzpah veil impudence effrontery false front facade caution carefulness truth shyness modesty manners fear humility image standing dignity self-respect reputation prestige honor social position ill repute lowliness risk confront challenge experience fight oppose take allow meet suffer encounter endure withstand brave resist accost abide contend court brook cross submit sustain brace beard stomach defy bear dare affront tolerate stand venture swallow take it take on tell off deal with run into eyeball be confronted by cope with fly in face of go up against grapple with make a stand square off withdraw run halt stop leave give up keep hold help support yield retreat veto disapprove give in shun ignore evade hide disallow dodge discontinue avoid reject refuse assist aid surrender watch stare glare overlook gaze border be turned toward front onto redecorate clad level smooth coat plaster overlay remodel veneer decorate skin polish line dress side sheathe refinish shingle lay bare reveal roughen strip uncover wrinkle address annoy bother buttonhole call entice face flag greet hail proposition salute welcome whistle for turn away scorn refrain slight accosted addressed annoyed bothered braced buttonholed called challenged confronted crossed dared enticed faced flagged greeted hailed propositioned ran into saluted welcomed turned away helped shunned scorned evaded dodged avoided refrained slighted ignored aided accosts addresses annoys bothers braces buttonholes calls challenges confronts crosses dares entices faces flags greets hails propositions runs into salutes welcomes turns away helps shuns scorns evades dodges avoids refrains slights ignores aids abuse anger criticize displease dispraise dump on give a zinger give the cold shoulder hit where one lives offend outrage pique provoke put down slander taunt vex satisfy flatter approve please make happy placate mollify gratify assuage appease calm respect delight praise compliment soothe affronted abused angered criticized displeased dispraised dumped on encountered gave a zinger gave the cold shoulder hit where one lived met offended outraged piqued provoked slandered taunted vexed satisfied flattered approved pleased made happy placated mollified gratified assuaged appeased retreated calmed respected delighted praised complimented soothed affronting abusing angering annoying confronting criticizing displeasing dispraising dumping on encountering facing giving a zinger giving the cold shoulder hitting where one living meeting offending outraging piquing provoking putting down slandering slighting taunting vexing satisfying helping flattering approving pleasing making happy placating mollifying gratifying assuaging appeasing avoiding retreating calming respecting delighting praising complimenting soothing aiding bait Face face! exploratory preliminary balloon pilot test testing probationary provisional tentative definite known proven experiment investigation examination struggle probation effort essay lick shot shakedown hassle experience endeavor check experimentation crack whack assay fling workout audition stab attempt undertaking analysis try venture tryout proof dry run trial and error trial run try on showcase striving research and development test run peace happiness abstention laziness idleness case litigation tribunal suit prosecution hearing contest arraignment action indictment lawsuit claim citation seizure rap impeachment counterclaim cross-examination court action court martial habeas corpus acquittal ordeal load distress affliction irritation anguish unhappiness blow annoyance misfortune nightmare heartbreak tribulation woe vicissitude wretchedness sorrow pain hardship crucible visitation inconvenience complication bane difficulty suffering plague burden nuisance care grief albatross bother drag pest misery rigor vexation thorn adversity pain in the neck calvary cross to bear hard time severe test trying time fortune convenience ease cheer good fortune joyousness felicity help pleasure comfort blessing benefit good luck profit favor calm delight joyfulness joy contentment relief aid advantage health acid test conclusive test crucial test decisive test definitive test genuineness proving ground substantiation sure test test of value trial verification adversities afflictions bad breaks bummers calamities can of worms catastrophes clutches contretemps crunches difficulties disasters downers drags evil eyes hard knocks hard times hardships hurtings ill fortunes jams jinxes kiss of deaths miseries misfortunes mishaps on the skids pain in the necks poisons reverses sorrows sufferings the worsts tough lucks trials troubles helps fortunes comforts pleasures benefits wonders good fortunes blessings prosperity encouragements aids boons joys profits favors assistance advantages successes miracles good lucks bad break bummer calamity catastrophe clutch crunch disaster downer evil eye hurting ill fortune jam jinx kiss of death mishap poison reverse the worst tough luck trouble wonder encouragement boon success miracle cross crux depression disease disorder illness infirmity plight scourge sickness torment well-being good health consolation bill of indictment charge denunciation summons appraisal assessment estimation evaluation inspection measurement rating survey valuation neglect ignorance Trials bait bag baggage basket bin box cabinet caddy caisson canister capsule carton cartridge casing casket chamber chassis chest coffer compact cover covering crate crating crib drawer envelope folder grip holder integument jacket receptacle safe scabbard sheath shell suitcase tray trunk wallet wrapper wrapping state event incident situation problem crisis fact status predicament dilemma occurrence quandary context position plight contingency eventuality certainty solution good fortune instance specimen illustration sample representative occasion case history sampling exemplification litigation claim process cause argument evidence trial suit action lawsuit petition dispute proceedings proof study inspect scrutinize examine canvass view check out check over check up neglect forget ignore case proceeding prosecution rest stoppage repose inertia inactivity inaction idleness cessation affair assignment avocation calling circumstance concern duty employment episode hap happening interest job mission obligation occupation office function profession project province pursuit question realm responsibility subject task thing topic transaction undertaking irresponsibility surrender hobby fun entertainment affairs assignments avocations callings cases circumstances concerns duties employments episodes events happenings haps incidents interests jobs missions obligations occupations occurrences office functions professions projects provinces pursuits questions realms responsibilities subjects tasks things topics transactions undertakings surrenders hobbies entertainments affection amore ardor attachment care closeness crush desire devotion emotion endearment feeling friendliness friendship good will hankering heart inclination itch kindness liking love passion predilection propensity puppy love regard sentiment shine soft spot solicitude tenderness warmth weakness yen disinterest ill will enmity animosity antipathy coldness negligence carelessness indifference hatred hate dislike alibi account affirmation airtight case allegation answer assertion assurance avowal cop-out declaration excuse explanation fish story justification plea pretext reason reply retort song and dance stall statement vindication denial request argumentation contention debate defense discussion exchange expostulation grounds line of reasoning logic pleading polemic questioning reasoning remonstrance remonstration bait Case
  Email Video to Friends   Receive Emails for Similar Videos

Email:

  Repeat and Loop Video   Link to Video   Create Short URL  Publish Text About This Video   Share on Facebook, Twitter, and more
  See Recommended Videos For You

Related

  VK sasikala flooded with hate mail in jail #AnweshanamIndia   Tirupati Temple's Big Problem: What To Do With 4 Crore In Old Notes #AnweshanamIndia   മല്യ...ദേ പോയി ദാ വന്നു...   ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഭിന്നലിംഗ എസ്.ഐ   മദമിളകിയ കര്‍ണ്ണന് മയക്കുവെടി   SBI launches ‘work from home’ facility for employees.. #AnweshanamIndia   Sangli: Doctor nabbed for illegal abortion after discovery of 19 foetuses.. #AnweshanamIndia   മുള്‍ട്ടാണി മിട്ടിയിട്ട "താജ്മഹല്‍"   National car racer Ashwin Sundar and wife killed in car accident #AnweshanamIndia   ശരത്കുമാറിന്‍റെ വീട്ടില്‍ റെയ്ഡ് #AnweshanamIndia   തുണിയുരിഞ്ഞു പ്രതിഷേധം #AnweshanamIndia   അഴിമതിയില്‍ കുളിച്ച് കര്‍ണാടക AnweshanamIndia   വനിതാ പോലീസ് കൂടട്ടെ... #AnweshanamIndia   ഇടപാടുകാരെ കൊള്ളയടിക്കാന്‍ എസ്.ബി.ഐ #AnweshanamIndia   ഹിമാലയം തുരന്നെടുത്ത് റെക്കോര്‍ഡിലേക്ക് #AnweshanamIndia   Holi 2017 celebrations #AnweshanamIndia   നയിക്കാന്‍ കഴിവില്ലാത്ത രാഹുല്‍ഗാന്ധി??? AnweshanamIndia   'കമല്‍' താമരയിലേക്ക്? AnweshanamIndia   നടുറോഡില്‍...മദ്യം ഒഴുകി #Anweshanamindia   ഇനി...കടല്‍തീരത്ത് വെള്ളമടിച്ചാല്‍ AnweshanamIndia   ഇലക്ട്രോണിക് ഇടപാടുകളും സൂക്ഷിക്കുക! #AnweshanamIndia   Union Budget 2017 #AnweshanamIndia   മാംസ നിരോധനത്തിന്റെ നഷ്ടകണക്കുകള്‍ #AnweshanamIndia   പശുവിനെ കൊന്നാല്‍...പണിയാകും!!! #AnweshanamIndia   ദേശീയത ഇല്ലെങ്കില്‍.....ജീവിക്കേണ്ട Anweshanamindia   തല്‍ക്കാലം....പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം...!!! AnweshanamIndia   ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിന്നൊരു മൌഗ്ലി! AnweshanamIndia   റെയിഡില്‍ കുടുങ്ങി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്! #AnweshanamIndia   തേടിയെത്തുന്ന മദ്യശാലകള്‍ AnweshanamIndia   മോദിജി ഇനി തിരക്കിലാണ്.... AnweshanamIndia   താജ് മാന്‍സിംഗ് ലേലത്തിന്..... AnweshanamIndia   പുസ്തക ഗ്രാമമാകാന്‍....ഭിലാര്‍#AnweshanamIndia   Dhanush in Rajpath #AnweshanamIndia   ഞെട്ടിക്കും..യോഗിയുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍ #AnweshanamIndia   ജീന്‍സിട്ടവര്‍ ഗെറ്റ് ഔട്ട്‌! #AnweshanamIndia   'മുത്തലാഖ്' മൗലികാവകാശ ലംഘനമോ? #AnweshanamIndia   മദ്യശാലകള്‍ക്ക് പൂട്ടിട്ട് കോടതി #AnweshanamIndia   ബുദ്ധനെ ചവിട്ടി അമല.!!! #AnweshanamIndia   ബില്‍ കിട്ടിയപ്പോ പകച്ചുപോയി #AnweshanamIndia   വിമാനയാത്രയ്ക്ക് ആധാര്‍ #AnweshanamIndia   മുലായത്തിനു ലക്ഷങ്ങളുടെ ഷോക്കടി! Anweshanamindia   എന്തൂട്ടാ.....മദ്യംനിരോധിച്ചെന്നാ??? AnweshanamIndia   Cashless Marriage #AnweshanamIndia   ഉയരക്കുറവിലും ഒന്നിച്ച് ആണ്...!!!! #anweshanamIndia   Banks against Post Office #AnweshanamIndia   VIP വന്നാല്‍ ആംബുലന്‍സും മാറണം! #AnweshanamIndia   bachelor CM's in India #AnweshanamIndia   doorkeeper of the heritages #AnweshanamIndia   ആധാര്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി #AnweshanamIndia   200 രൂപ നോട്ടുകള്‍ വരുന്നു....AnweshanamIndia   ഫിഫാ റാങ്കിംഗില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കുതിപ്പ് AnweshanamIndia   വോട്ടു പിടിക്കാന്‍ ജയയുടെ മൃതദേഹവും! #AnweshanamIndia   സൈന്യത്തിന് വിശ്രമമില്ല.....ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നു AnweshanamIndia   Polluted rivers in india #AnweshanamIndia   200 രൂപ നോട്ടുകള്‍ വരുന്നു.... AnweshanamIndia   പുതുക്കിയെടുക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി ശുപാര്‍ശ AnweshanamIndia   ചുവന്ന ബീകണ്‍...വേണ്ടെന്ന്‍ കേന്ദ്രം Anweshanamindia   എല്ലാമറിയാം ഇനി ഒറ്റ നമ്പറില്‍ #AnweshanamIndia   മത അതിരുകള്‍ക്കപ്പുറം ഒരു അമ്പലം #AnweshanamIndia   'സിനിമയാണ് പ്രശ്നക്കാരന്‍' -മേനക ഗാന്ധി Anweshanamindia   BSNL Offering exciting offers #AnweshanamIndia   മൂത്രം കുടിച്ചു...എന്നിട്ടും കണ്ണുതുറക്കില്ലെ...?   Manohar Parrikar becomes Goa chief minister #AnweshanamIndia   മുംസ്ലീങ്ങള്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് വിട്ടു പോകണമെന്ന് പോസ്റ്റര്‍#Anweshanamindia #utharpradesh   തിരക്കേറിയ റൂട്ടുകളില്‍...ഇനി ഡബിള്‍ ഡെക്കര്‍ AnweshanamIndia   എസ്‌ ബി ഐ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാന്ന്‍... #AnweshanamIndia   India's 1st Igloo built in Manali #AnweshanamIndia   യുദ്ധവിമാനം തനിയെ പറത്തി ചരിത്രം കുറിച്ച്‌ ഇന്ത്യ #AnweshanamIndia   അറവുശാലകള്‍ക്ക് പൂട്ട് വീഴുന്നത് UPയില്‍ മാത്രമല്ല! #AnweshanamIndia   The Indian billionaires snatched the wealth #AnweshanamIndia   Fall of Left in North #AnweshanamIndia   മദ്യപിച്ചുള്ള അപകടങ്ങളില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികള്‍ ഇനി തിരിഞ്ഞുനോക്കില്ല AnweshanamIndia   മോശം ഭക്ഷണ വീഡിയോ: ജവാനെ പിരിച്ചുവിട്ടു AnweshanamIndia   World's oldest engine gathers fresh steam#AnweshanamIndia   Meat Shortage Hits UP Zoos #AnweshanamIndia

Popular Today

  Bikepacking Across Canada Journeys End.   Candidates for Mount Dora Mayor   Firefighters extinguish two-alarm fire in Kailua   UCF football vs. Boise State home opener preview   Former students of a segregated Texas school recall the racism they faced and the good times they sh   What Is Right To Repair?   Hawaii reports 77 COVID cases, 6 new deaths   Last-minute rush: Thanksgiving travelers pack airport   OnePlus Watch Review: They Settled!   Our Jet Boat Is Officially K-SWAPPED! (Fits Better Than We Thought)   We Played COPS AND ROBBERS in Real Cop Cars!!! (High Speed Pursuits)   Tech Tip Turkey - Thanksgiving cooking show with Jackstand Jimmy and his assistant Cleetus McFarland   Finally had Brent from PFI Speed tune the K-swap Cefiro Drift car. Fixed a huge problem.   NFL Picks - Cincinnati Bengals vs Las Vegas Raiders Prediction, 11/21/2021 Week 11 NFL Best Bet   How to prevent package thieves this holiday season   This Box Contains Mullet's Ticket to a SIX SECOND PASS!!! It Was Not Cheap..   ankle break but it's not basketball   I Wrecked My 1,500 Horsepower Big Block Camaro In the Burnout Pit (Damage is Pretty Bad)   Battling Injuries & Illness In Parkour   Recent violent crime leaves Waikiki residents on edge   We ALMOST Won the 2.4 Hours of LeMullets!!! (Battling Kurt Busch and Vaughn Gittin Jr.)   Apple AirTags Unboxing & Demo!   We almost won the 2.4 hours of le mullets...again. holding off nascar drivers   Burnout comp Cleetus and Cars Freedom Factory 11/20/2021. Enjoy! 🦒🦒   Finally Tuning on the K swapped Nissan Cefiro With Taylor Ray! Runs so Good!   [BoostedBoiz] I Let Emelia Hartford Drive The NSX and It Was Terrifying   Hawaii elementary students share message after using masks: Cut the strings   Ambulance Called For Watford City Bar Fight... Again   After verdict in Ahmaud Arbery case, eyes turn next to trial for Fort Worth Atatiana Jefferson case   Illegal aerial fireworks already rankling Oahu residents   WHO Official Explains "Omicron", New COVID Variant   Traveling for Thanksgiving? Need an at-home COVID test when you get back home?   Last minute Thanksgiving shoppers brace for busy stores   Flying for the holidays? Here are some tips   "Omicron", New COVID Variant   Live chopper aerials of Thanksgiving eve traffic in Dallas-Fort Worth   Two Women Killed In Head-On Crash Near Brainerd, MN Identified   Food banks, meal services filling a need more than ever this holiday season   No, the infrastructure bill will not impact your North Texas toll bill   We need more love in this world   Wellness Wednesday: Winter skin tips   UPDATE: Female Inmate Survives Very Close Call At Stutsman County Jail   Red Kettle Campaign: Jerry Jones, Charlotte Jones, Kenneth G. Hodder join to discuss The Salvation A   Harvesting Water Out Of Thin Air | Shut It Off ASAP   Hawaii reports 115 COVID cases, 6 new deaths   Epilepsy took his baby brother. Now this award-winning baker is donating profits to find a cure.   BREAKING NEWS: Report Of Friday Afternoon Stabbing In Bemidji   Report Of Friday Morning Home Invasion In Bemidji   Three Medical Doctors Lose License To Practice In North Dakota   Rep. Matt Krause announces run for Tarrant County District Attorney   View All Today's Popular Videos