(`◔ ω ◔´) try 1ClickFB.com download facebook videos

UGC promote yoga training among college teachers

Say and pronounce UGC Promote Yoga on SuperTTS.com Make Your Own Text-To-Speech Words Instantly

  Info

Description

അധ്യാപകരും യോഗ പഠിക്കണം - യു ജി സി കോളേജുകളിലെ വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങളിലും മറ്റും യോഗ ഒരിനമായി ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അധ്യാപകര്‍ യോഗ പരിശീലിക്കണമെന്ന് യു.ജി.സി. കോളേജുകളിലെ വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങളിലും മറ്റും യോഗ ഒരിനമായി ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. ജൂണ്‍ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗദിനമായി ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സര്‍വകലാശാലാ വി.സി.മാര്‍ക്കയച്ച കത്തിലാണ് ഈ നിര്‍ദേശം. നേരത്തേ കേന്ദ്ര ആയുഷ്വകുപ്പ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും അന്താരാഷ്ട്ര യോഗദിനം ആചരിക്കണമെന്ന് നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചിരുന്നു. കൂടുതല്‍ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് യോഗ പരിശീലനം നടത്തുക, യോഗ ക്ലാസുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുക, പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഓരോ സ്ഥാപനവും നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍മാരെ നിയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര നിര്‍ദേശങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് യു.ജി.സി.യുടെ നടപടി. സര്‍വകലാശാലകളിലും കോളേജുകളിലും യോഗദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പരിപാടികള്‍ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ യു.ജി.സി.യെ അറിയിക്കുകയും വേണം. #News60Subscribe to Anweshanam today: https://goo.gl/WKuN8sGet More AnweshanamRead: http://www.Anweshanam.com/Like: https://www.facebook.com/Anweshanamdo...Follow: https://twitter.com/anweshanamcom

Tags

UGC Ugc ugc notifier advertise advocate benefit bolster boost build up cooperate develop encourage endorse further improve popularize publicize push push for sell soft sell speed sponsor stimulate support uphold urge aid assist avail back befriend champion contribute cry espouse forward foster hype nourish nurture patronize plug press-agent propagandize puff recommend serve subsidize succor call attention to get behind speak for work for block cease conceal decrease delay depress disapprove discourage dissuade halt handicap harm hide hinder hurt impede injure lessen let down obstruct oppose prevent protest reject repress stop undermine weaken deprive ignore neglect starve take withhold condemn degrade demote discredit dishonor advance elevate favor increase raise upgrade aggrandize ascend better dignify ennoble exalt graduate honor magnify prefer skip kick upstairs move up diminish drop lower belittle debase denounce disgrace humiliate shame abet condone egg on goad incite instigate prod promote provoke sanction spur refuse counter deter frustrate resist acquire access achieve amass annex attain bring in buy catch collect cop corral earn gain gather get get hands on get hold of grab have land latch onto lock up pick up procure rack up scare up secure snag take possession of wangle win disperse divide fail forfeit give lose miss misunderstand pass scatter spend throw away give up let go release forgo relinquish surrender yield accelerate bring forward come forward conquer continue ahead continue on dispatch drive forge ahead gain ground get ahead get green light get there get with it go ahead go forth go forward go great guns go places go to town hasten launch make headway make the scene march move on move onward press on proceed progress propel push ahead push on quicken send forward skyrocket step forward storm hold keep retard back down hesitate recede retreat retrogress take back turn withdraw advances accelerates achieves brings forward comes forward conquers continues ahead continues on dispatches drives elevates forges ahead gains ground gets ahead gets green light gets there gets with it goes ahead goes forth goes forward goes great guns goes places goes to town hastens launches makes headway makes the scene marches moves on moves onward moves up proceeds progresses promotes propels pushes ahead pushes on quickens sends forward skyrockets speeds steps forward storms yields withdraws turns keeps holds stops halts takes back decreases retrogresses retreats recedes hesitates retards ceases hinders acquaint advise announce apprise ballyhoo beat the drum for bill blazon circularize communicate declare disclose display divulge drum exhibit expose flaunt get on soapbox for hard sell herald inform make a pitch make known notify pitch press agent proclaim promulgate put on the map reveal show splash spot tout uncover unmask bottle up cover secrete suppress deceive deny secret keep secret advertises acquaints advises announces apprises ballyhoos beats the drum for bills blazons boosts builds up circularizes communicates declares discloses displays divulges drums endorses exhibits exposes flaunts gets on soapbox for heralds hypes informs makes a pitch makes known notifies pitches plugs proclaims promulgates puffs pushes puts on the map reveals shows splashes sponsors spots touts uncovers unmasks keeps secret secrets discourages hurts covers secretes deceives denies disapproves bottles up suppresses withholds hides conceals promotion promotions promoter Promotions yoga coaching discipline drill education exercise guidance instruction practice schooling teaching workout background basics buildup cultivation domestication foundation grounding groundwork indoctrination preliminaries principles readying seasoning sharpening tuition tune-up tutelage upbringing warmup chalk talk ignorance neglect destruction accomplishments acquirement actions atmosphere attainment aura backdrop breeding capacity credentials culture deeds environment framework history preparation qualification rearing tradition training foreground backgrounds acquirements atmospheres attainments auras backdrops breedings capacities cultivations cultures educations environments frameworks histories practices preparations qualifications seasonings traditions trainings upbringings foregrounds ancestry civility conduct courtesy development gentility grace lineage manners nurture polish raising refinement urbanity bad manners crudeness discourtesy rudeness ability accomplishment address aestheticism art civilization class delicacy dignity discrimination dress elegance elevation enlightenment erudition experience fashion finish good taste improvement kindness learning nobility perception politeness proficiency savoir-faire science skill tact inability inexperience clumsiness coarseness harm hurt impoliteness incompetence inelegance ineptness roughness tactlessness arts and sciences civilizations conventions customs developments ethnology folklore folkways habits humanism knowledges lifestyles mores societies the arts way of lifes assignment call conditioning constitutional daily dozen drilling dry run gym homework learning by doing maneuvers marching repetition run through shakedown tryout Training Train train amid amidst betwixt encompassed by in dispersion through in the midst of in the thick of mid surrounded by with away from outside separate by all of by the whole of in association with in connection with in the class of in the company of mutually out of together with with one another among amongst between during over throughout beyond at intervals bounded by centrally located enclosed by halfway in the middle in the seam inserted interpolated intervening medially midway separating 'tween along alongside beside for including near plus upon Amonger amonger amonging Amongers Among association institute lyceum organization seminary university alma mater brainery halls of ivy halls of knowledge academia academe academic community academicians college savants school academic book-learned bookish collegiate erudite intellectual learned pedantic scholarly scholastic studious ignorant ordinary plain practical simple untaught academy institution old school place of graduation place of matriculation faculty academics advisers body clinic corps department employees instructors lecturers literati mentors pedagogues personnel professorate professors profs researchers scholars society staff tutors workers inability incompetence ineptness lack need students higher education graduate school tertiary school asylum business company conservatory establishment fixture foundation guild hospital orphanage seminar system think tank College cadre crew faculty force organization personnel team work force agents assistants cast deputies help officers operatives servants shop workers incompetence staff teachers teacher
  Email Video to Friends   Receive Emails for Similar Videos

Email:

  Repeat and Loop Video   Link to Video   Create Short URL  Publish Text About This Video   Share on Facebook, Twitter, and more
  See Recommended Videos For You

Related

  Made at Sac State: The College of Education   al amin college professor fight pkg   International Yoga Day | Yoga Teachers Much In Demand | PM Modi   Training Math Teachers   Elementary Teacher Training Cancelled   New UGC regulations: The larger picture behind the move   Rocky Mountain Goat Yoga comes to Colorado   Rocky Mountain Goat Yoga   Rocky Mountain Goat Yoga (360 VR)   Former UGC Chairperson Calls for Reservation in Private Colleges   A short Paul Grilley clip on tension and compression pains.   Condom Delivery on Campus   Condom Delivery on Campus   WION Stretch: Yoga session with Zubin   Danica Patrick demonstrates fitness, finesse in Daytona yoga class   Keep fit: Powerful yoga with James and Takid   దంపతులపై డ్రగ్స్‌ ‘యోగా’!   Deborah Loewenberg Ball on training teachers to educate diverse students & training diverse teachers   The Nature of Men Now. Have we changed? | Charlie Stevens | TEDxCorkSalon   Teachers' Training Camp from today   primary teachers training   Teachers Unions vs. Students   11-yr-old Yoga Teacher Gives Back   Why Rishikesh trained yoga gurus are in huge demand in China   International Yoga Day: Yoga is a medium to achieve wellness, says PM Modi   Veterans using yoga for mental and physical rehabilitation   Yoga Moves: Seagull Pose   IAAF World cross country Championships kick off this Sunday   Watch | PM Modi performs yoga asanas with residents of Beautiful City   Muslim community gears up for International Yoga Day - Uttar Pradesh News   Professors 901 - Teacher Training (March 2, 2014)   Teacher Retention   Teachers train for active shooter situation   Free Yoga Training For People | Organized by Patanjali Seva Samiti at Vanasthalipuram | Hyderabad   Jackie Chan Kung Fu Yoga Press Conference | UNCUT | Sonu Sood | Disha Patani | FilmiBeat   Hampshire College ranked among ugliest campuses   Education stakeholders urged to emphasise skill development among learners   Yoga fans promote love along US-Mexico border   Converse College hosts educational camp for teachers   Michigan PG commit David DeJulius talks about incorporating boxing and yoga into his training   Northern Kentucky University hosting symposium in teacher diversity   Yoga For Golfers: Golf Fitness Challenge Day 10!   Day 11 Yoga for golfers: Golf Fitness 30 Day Challenge   Indian yoga teachers: why do we like to live in China   Unempolyment Crisis - The Pulse on Joy News (8-8-17)   Yoga For Golfers Challenge! Day 19   Unemployment Crisis - The Pulse on Joy News (8-8-17)   Las Vegas locals among the shooting victims   Amit Shah Joins Baba Ramdev For Yoga Day Event In Ahmedabad   The Extra Yard For Teachers Summit | CampusInsiders   UK Teacher Loves Connecting with Students   Pirate FM Education & Training   Shelley Shott: Training teachers: 10 million and counting   Aadhaar card compulsory for applying UGC Exam   CrossFit Versus Yoga: Choose a Side   Milwaukee Brewers add yoga to spring training workouts   Country's first yoga university sees 40% decline in enrolment   UW-Madison helps students learn through well-being exercises   Teachers with concealed permits in training   22 Fake universities have been running in India : UGC   Obama to promote free community college plan in commencement speech   Kirkbyites relive historic moment of Merdeka during trip down memory lane   Lakshya yoga training centre #AnweshanamYoga   Makerere College school staff rejects Head Teacher   Instructors, immigrants teach each other   Teachers protest against residential training camps   Racially-biased test prompts Anne Arundel schools to broaden diversity   UK Professor Hopes to Make History Come Alive in Her Classroom   Demand for Yoga teachers is increasing, says PM Modi   Teachers, administrators get gun training   Governor Announces Grants for Skilled Trade Training   New mentorship training for teachers   Kitten yoga? It eases mind, body and leads to adoptions   People in Nagaland strives towards fitness regime - Nagaland News   Thousands of Teachers in Jail on Teacher’s Day

Popular Today

  Hey guys, I made a video about Mob psycho! Give it a watch if your interested. Feedback VERY appreciated (still new at this)   Kidnapped by werewolf friend [F4A] [part2] [werewolf] [yandere] [kidnapped] [obsessed]   [M4F] The King of Wraiths Pt. 9 [Royal Vampire Speaker][Human Listener][...   your co-worker hypnotizes you again! (F4A) (femdom) (hypnosis) (kisses) (spicy) (confession) (reassurance)   [M4A] Tsundere vampire finds you in his woods [Monster][Tsundere][Fantasy]   [F4A] Rock Star Wants To Date You   Trouble reloading most handguns.   A little update with the training for my Alcatraz swim!   REDO! - Launch Trailer   Tyrant's Blessing - Release Date Announcement   TAIKO NO TATSUJIN - Rhythm Festival Release Date Trailer   Passage of fate – Xenoblade Chronicles 3 (Nintendo Switch)   Two Hues 🏔️ | Pokémon: Hisuian Snow Episode 3   MPs now carry panic buttons as threats increase   Crows holding a court service - These birds never fail to amaze me!   A Little Dance Saved His Life   1980: PETER DUNCAN cleaning Big Ben is NERVE-WRACKING | Blue Peter | Cla...   Caving...I don't understand why people do this voluntarily   hour nine in a nine hour masterclass in how The South won the civil war with Heather Cox Richardson. Truly eye-opening stuff.   Arctic fox wants food   The Powerpuff Girls Can't Go To Kindergarten (Lost Episode)   found a cute and simple mob psycho video!(not mine, made by amorta dara)   TV Anime「Overlord IV」Promotion CM   Takayanagi Tomoyo's Tomo Sureba・・・!? #27 with Guest Onishi Aguri   Shirokuma Cafe 10th Anniversary Blu-ray Box CM1 with Sakurai Takahiro, Fukuyama Jun, and Kamiya Hiroshi   Prince of Tennis II: U-17 World Cup | OFFICIAL TRAILER   How I picture Republicans watching the news this evening   [F4A] Possessive Yandere Mermaid Kidnaps And Saves You [Yandere][Kidnapping][Mermaid][Monster Girl][Possessive][L-Bombs][Ambiguously Willing Listener]   (M4A) “I’m Bad For You” (Caring Delinquent X Shy Nerd Listener) (Camping with your Ex childhood friend/Delinquent That Has a Crush on You) (Tsundere)(Enemies to Lovers)(Confession) (Minie to Softie) (Kisses)(Cuddles)(Comfort)(Apologizing)(Script Fill)   [M4A][Script Fill] Clingy Neko Boy Pesters Your Reading~ [Neko x Listener][Catboy][Cute][Clingy][Annoying][Comfort][Purring][Wholesome][Hugs][Cuddles]   [F4F] [Script Fill] Yandere Magical Girl Mentors You! [But Really: Basically Kidnaps You] and [Keeps You Captive] in a [Time Loop] [Rewinding Time] [Manipulation] [Psychological Horror Elements] [Mentor x Student] [Groundhog Day: The Horror Cut] [Homura Vibes]   H3VR Early Access Devlog: Event Signal System Preview (Remote Control Objects)   No Man's Sky Nintendo Switch Edition - Release Date and Physical Edition Announcement (October 7, 2022)   Nobunaga’s Ambition: Rebirth - Reveal Trailer   Xenoblade Chronicles 3 Direct - Nintendo Switch (Re Upload)   Popping a 5000A Fuse   Biden secretly GAVE UP on Sanction?! - Russia/Putin is BEATING Biden   November 28, 2007 In this powerful interview Alex Jones talks with Naomi Wolf about her book "The End Of America: A Letter of Warning to a Young Patriot."   Series: The Woke Reformation   Racial profiling in USA gone wrong   Yamashita Nanami tries out Vampire Survivors [Eng Sub] | wordsofpankeiki   Takada Yuuki・Senbongi Sayaka no Syakarikichan #170   Sato Hinata, Koizumi Moeka and Funato Yurie playing with Original Karuta   Kotobuki Minako and Toyosaki Aki play "NOCCA × NOCCA" Board Game   TV animation "RWBY: Ice Queendom" World Premiere! XR LIVE & Special Talk Program! (English Version)   『ASMR Sewayaki Kitsune no Senko-san 〜Weekend Spending with Senko-san〜』Preview Video [CV: Waki Azumi]   Saraga Mayu's Raft Game Livestream #3   Cuckoo no Iikagen! #9   Nishio Yuka goes to a Horse Racing Course   Maeshima Ami plays "Nintendo Switch Sports" #2   View All Today's Popular Videos